30 dages gratis cloud hosting ved opstart af billedebehandling.

Vi tilbyder 30 dages gratis cloud hosting til vores kunder. Efter denne periode vil der være et gebyr for fortsat hosting, medmindre andet er aftalt eller hvis man øsnker at forsætte sine bestillinger

Indledning og defination

Disse handelsbetingelser regulerer køb og salg af Magsteds produkter.
Betingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne,
såfremt kunden har accepteret Betingelserne.

Magsteds cloud-tjenester er en tjeneste til behandling og opbevaring
af packshot og produktfoto, samt-tilhørende billedbehandlingsværktøjer, mellem Magsted
CVR-nr. 33998783, beliggende på
Roarsvej 10, 2000 Frederiksberg,
Telefon: +45 60 79 80 00
og kunde/abonnenten/klient.

Håndterede Cloud Servere

Support til problemer relateret til tredjeparter og styresystems problemer dækker ikke ikke service da det ikke er relateret til serverens funktion.

Netværksgaranti Datacentreplus giver en 99,99 %* tilslutningsgaranti for alle Datacenterkunder. *Netværksutilgængelighed vil ikke omfatte service tab, der skyldes: a) Planlagt netværksvedligeholdelse. b) Klients handlinger eller undladelser. c) Brug af softwareapplikationer af klienten. d) Klientudstyrsfejl eller forkert opsætning lokalt. e) Brug af tjenesten, der er i strid med vores vilkår og betingelser.

Sådan kontakter du os Magsted HQ
info@magsted.com
Teknisk Support Ring: +45 60 79 00 00
Mandag til fredag: 9:00–17:00

Handelsbetingelser for Magsted

1. Aftalens omfang
1.1
Disse handelsbetingelser gælder for alle abonnementer og foto ordre, der købes af køberen hos sælgeren, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Bestilling

2.1 Køberen afgiver en bindende ordre ved at acceptere et tilbud fra sælgeren.
2.2 Sælgeren forbeholder sig retten til at annullere eller afvise en ordre i tilfælde af manglende betaling, ufuldstændige oplysninger eller andre relevante omstændigheder.

3. Priser og betaling

3.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusiv moms, medmindre andet er angivet.
3.2 Betaling abonnemet skal ske løbende pr. måned og er forudbetalt.
3.3 Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre priserne uden varsel, dog med undtagelse af allerede afgivne ordrer.
3.4 Betaling af løbende foto ordre sker ved fakturering.
3.5 Alle odrer skal godkendes før arbejde optages
3.6 Ved køb på faktura forbeholder vi os retten til at anmode om en kreditrapport. Indsamling og behandling af dine personlige data og kreditoplysninger er nødvendig for at behandle din kreditanmodning.
3.7 Betaling skal ske til Magsted som angivet på fakturaen eller efter aftale og være tilgængelig senest på forfaldsdatoen.
3.8 Såfremt betaling udebliver vil inkasso blive kontaktet

4. Levering

4.1 Levering af cloud-tjenesten og adgang til billedbehandlingsværktøjer vil ske straks efter købers accept af ordren.

4.2 Redigerede billeder anses som accepteret ved download, medmindre du inden for 3 dage kontakter os med fejl i henhold til dine instruktioner. Vi vil korrigere fejlene og prioritere at returnere billederne til dig.

4.3 Du vil modtage emailnår opgave er færdiggjort og klar til download via link fra vores CloudServer.

6. Fortrydelsesret

6.1 Køberen har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af et abonnement.
6.2 Fortrydelsesretten kan kun udøves, hvis abonnementet returneres i samme stand som ved modtagelsen.
6.3 Køberen skal selv afholde omkostningerne ved returnering af abonnementet.
6.4 Annullering af foto ordre. En standard ordre med 42 timers levering kan annulleres inden for 1 time efter bestilling. En ekspres ordre med enten 10 eller 4 timers levering kan annulleres inden for 30 minutter fra bestillingstidspunktet.
.

5. Reklamation og garanti

5.1 Køberen skal straks efter modtagelsen af tjenesten undersøge disse for eventuelle mangler og reklamere skriftligt over for sælgeren
inden for rimelig tid.
5.2 Sælgeren yder garanti i overensstemmelse med dansk lovgivning.
5.3 Sælgeren hæfter ikke for tab af data, herunder mistede eller ødelagte billeder eller filer.
5.4 Magsted er ikke vedhæftet erstatning på fysisk ødelagte varer.

7. Frist og regler for datalagring

7.1 Køberen er ansvarlig for at hente sine data inden for en periode på 30 dage efter udløbet af abonnementet. Efter denne periode forbeholder sælgeren sig retten til at srivere data til ikke ektive servere uden yderligere varsel.
7.2 Ved genoptegning af abonnement optages filer aktivt igen.
7.3 Data vil blive holdt i 6 måneder og vil derefter blive slettet 
7.4 Du skal have juridisk autoritet til at sende os billeder og garantere deres lovlighed.Ejerskabet af de indsendte og redigerede billeder forbliver altid hos dig. Vi forbeholder os retten til at afvise ethvert billede af enhver årsag efter en gennemgang for upassende materiale

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Sælgerens ansvar er begrænset til direkte tab og kan aldrig overstige det beløb, der er betalt af køberen. 
8.2 Magsted tager ikke ansvar for ødelagte produkter, med mindre andet er aftalt, med kunde og Magsted.

9. Tvister

9.1 Enhver tvist mellem parterne vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale skal forsøges løst i mindelighed.
9.2 Hvis en tvist ikke kan løses i mindelighed, skal den afgøres ved de almindelige domstole i Danmark.

10. Ændringer til handelsbetingelserne

10.1 Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser med virkning for fremtidige køb.

Ved at afgive en ordre accepterer køberen de ovenstående handelsbetingelser.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.